Ansiklopedi

Fransız Topluluğu - sömürge örgütü, Fransa -

Fransız Topluluğu , Fransız La Communauté , 1958 yılında Beşinci Fransız Cumhuriyeti anayasası ile Fransız Birliği'nin (kendisi eski Fransız sömürge imparatorluğunun halefi) yerini almak üzere dış politika, savunma, para birimi ve ekonomik konularla ilgilenen devletler birliği. politika ve yüksek öğrenim. 1970'lerin sonunda dernek feshedildi. Anayasanın ilgili maddeleri yürürlükten kaldırılmamasına rağmen artık uygulanmıyor ve Topluluk unutuluyor.

Hollanda, Lahey'deki Barış Sarayı (Vredespaleis). Uluslararası Adalet Divanı (Birleşmiş Milletler yargı organı), Lahey Uluslararası Hukuk Akademisi, Barış Sarayı Kütüphanesi, Andrew CarnegieSınav Dünya Örgütleri: Gerçek mi, Kurgu mu? Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Avrupa ülkeleriyle sınırlıdır.