Ansiklopedi

Cehennemde Bir Mevsim - Rimbaud'un çalışması -

Cehennemde Bir Mevsim, Fransız Sembolist şair Arthur Rimbaud'un düzyazı ve şiir parçalarından oluşan koleksiyonu, 1873'te Rimbaud 19 yaşındayken, Une Saison'un bahsettiği gibi yayınlandı .

Geoffrey Chaucer (c. 1342 / 43-1400), İngiliz şair;  şiirin 15. yüzyılın başlarından kalma bir el yazması portresi, De regimine Principum.Test Şiirin ABC'leri: Gerçek mi Kurgu mu? Şiirde bir ölçü birimine ayak denir.

Koleksiyon, yazarın hayatını ve bir şair olarak kariyerini inceleyerek yeni bir öz farkındalığa ulaştığı bir tür ruhani otobiyografi. Koleksiyon, özellikle son bölüm olan “Adieu”, bazı eleştirmenler tarafından Rimbaud'un şiire veda etmesi olarak görülüyor. Cehennemde Bir Mevsim yayımlandıktan kısa bir süre sonra yazmayı bıraktı .

Bu makale en son, Kıdemli Editör Kathleen Kuiper tarafından revize edilmiş ve güncellenmiştir.