Ansiklopedi

Sara - insanlar -

Sara , Güney Sudan'ın kenarında, özellikle Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatı bölgelerinde ve Çad'daki Çad Gölü'nün güneyinde Sarh'ı çevreleyen güney-orta bölgede yaşayan halklar kümesidir. Bunlar Gula, Kara, Kreish, Nduka, Ngama ve Sara'yı içerir. Sara halklarının hepsi Nil-Sahra dil ailesinin Orta Sudan dillerini konuşuyor ve maddi kültürleri Sudan etkisinin kanıtlarını gösteriyor.

Geçim, öncelikle çapa ekimi yoluyla sağlanır; taro, tatlı patatesler ve tatlı patatesler başlıca temel ürünlerdir. Sığır, koyun, keçi ve tavukların yanı sıra küçük atlar da yetiştirilir.

Yaşlıların yardım ettiği muhtarlar, normalde her biri ayrı bir ekzogam klandan oluşan özerk köy topluluklarını yönetirler. Çok karılılık uygulanmaktadır. Gençlerin başlaması, iki ay boyunca her yedi yılda bir gerçekleşir. Erkek çocuklar için bu bir sıkıntı ve acı verici bir yaralama dönemidir.