Ansiklopedi

Manorial mahkeme - feodal hukuk -

Bir efendinin kiracıları üzerinde yargı yetkisini kullandığı feodal hukuktaki manorial mahkeme . Manorial mahkeme, kâhya ya da seneschal tarafından yönetiliyordu ve orada çeşitli memurlar - genel nezaretçi olarak görev yapan rahip ve ekinlere göz kulak olan ve suçluları mahkemeye getiren hayward gibi - atandı. Kiracılar cezalandırıldı ve genellikle suçları için para cezası ödemeye zorlandı; manorial mahkeme böylece efendiye uygun bir gelir kaynağı sağladı. Mahkeme aracılığıyla, kiracılar da - buna izin verildiğinde - kendi aralarındaki arazi işlemlerini kaydetti ve teslim oldu ya da efendinin emrinde eline geçti. Manorial mahkemeler 17. yüzyılda geriledi ve 18. yüzyılda genellikle modası geçmişti. Ayrıca bkz. Mahkeme baronu.