Ansiklopedi

Suç işleme - kriminoloji -

Suç işleme , kronik suç davranışına eğilim, çok sayıda tutuklama ve yeniden hapis cezasına yol açar. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da hapishanelerin, ıslahevlerinin ve hapishanelerin yıllık alımına ilişkin araştırmalar, tutuklu bulunanların yarısından üçte ikisinin aynı veya başka kurumlarda önceki cezalarını çektiklerini göstermektedir. Sonuç, suçlu nüfusun büyük ölçüde suç davranışının alışkanlık haline geldiği kişilerden oluştuğudur; dahası, ceza infaz kurumları temel davranış kalıplarını değiştirmek için çok az şey yapıyor görünmektedir.

Suç işleyenlerin yüzdesi tüm suçlular için yüksek olsa da, serserilik, sarhoşluk, fuhuş ve huzuru bozma gibi küçük suçlamalardan mahkum olanlar arasında en yüksektir. Bunlar, ciddi cezai suçlamalardan daha olasıdır ve bütün bir yaşam biçiminden kaynaklanır ve bu suçlarla bağlantılı olur. Buna göre, kök nedenleri hapse atılarak tedavi edilmeye nadiren yatkındır.